Tin tức

LOCAL CHARGES IN VIETNAM
Cập nhập: 25/02/2014
Lượt xem: 1520
IMPORT LOCAL CHARGES IN VIETNAM 
 
I. LOCAL CHARGES IN HO CHI MINH
1. FCL
 CHARGES  CURR.  FOWARDER  DIRECT CUSTOMER  NOTE
 D/O  USD/SET  25  25  
 HANDLING FEE  USD/SHPT  25 (Asia) - $25 (others)  25( Asia) - $45 (others)  
 THC  USD  77/20' & 118/40'  77/20' & 118/40'  
 CTNR. CLEANING FEE  USD  at cost  at cost  base on cargo
2. LCL
 CHARGES  CURR.  FOWARDER  DIRECT CUSTOMER  NOTE
 DELIVERY ORDER FEE  USD/SET  25  25  
 HANDLING FEE  USD/SHPT  25  25  
 CFS  USD/CBM  17  17  
 THC  USD/CBM  5  5  base on cargo
 OTHER CHARGE  USD  at cost (if any)  at cost (if any)  
II. LOCAL CHARGES IN HAI PHONG
1. FCL
 CHARGES  CURR.  FOWARDER  DIRECT CUSTOMER  NOTE
 D/O  USD/SET  25  25  
 HANDLING FEE  USD/SHPT  25  25 (Asia) or 45 (others)  
 THC  USD  77/20' & 118/40'  77/20' & 118/40'  
 AUTHORISATION  USD  base on co-loader  25  
 CTNR. CLEANING FEE  USD  5/20' & 10/40'  5/20' & 10/40'  base on cargo
2. LCL        
 CHARGES  CURR.  FOWARDER  DIRECT CUSTOMER  NOTE
 D/O  USD/SET  25  25  
 HANDLING FEE  USD/SHPT  25  25 (Asia) or 45 (others)  
 AUTHORISATION  USD  base on co-loader  25  
 CFS  USD/CBM  17  17  base on cargo
 THC  USD/CBM  5  5  
 OTHER CHARGE  USD  at cost (if any)  at cost (if any)  
 
 
 
EXPORT LOCAL CHARGES IN VIETNAM & IN USA

 
I. LOCAL CHARGES IN HO CHI MINH
1. FCL
 CHARGES  CURR.  FOWARDER  DIRECT CUSTOMER  NOTE
 BILL FEE  USD/SET  25  25  
 THC  USD  77/20' & 118/40'  77/20' & 118/40'  
 SEAL  USD  5  5  
 AMS  USD/BILL  25  40  base on cargo
2. LCL
 CHARGES  CURR.  FOWARDER  DIRECT CUSTOMER  NOTE
 BILL FEE  VND/SET  no  25  
 AMS  USD/BILL  5  25  
 THC  USD/CBM  5  5  
 OTHER CHARGE  USD  at cost (if any)  at cost (if any)  
II. LOCAL CHARGES IN DESTINATION
1. FCL
 CHARGES  CURR.  FOWARDER  DIRECT CUSTOMER  NOTE
 HANDLING FEE  USD/SHPT  25  25 (Asia) or 45 (others)  
2. LCL        
 CHARGES  CURR.  FOWARDER  DIRECT CUSTOMER  NOTE
 DDC  USD/CBM  28/cbm (LAX)  28/cbm (LAX)  paid at VN accepted
 31/cbm (others dest.)  31/cbm (others dest.)  paid at VN accepted
 PIERPASS  USD/CBM  3  8  
 EXAM FEE  USD/CBM  5  8  
 TRUCK CLEANING FEE  USD/CBM  5  6  base on cargo
 OTHER CHARGE  USD  at cost (if any)  at cost (if any)  
 


Nhà cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải toàn cầu

Đ/C: Số 311, 15T2BLDG, 310 Minh Khai (16 Tam Trinh), Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : +84-4-62991100
Fax : +84-4-62994400
Email :
hocpt@logixvn.com 
Web:
http://www.logixvn.com/
Hotline: 0986 507 879

Hỗ trợ trực tuyến 24/7

Hotline 1: 0986 507 879

Hotline 2: 0986 507 879

  • Mr. Jackie: jackie@logixvn.com
  • Mr. John: hocpt@logixvn.com
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần giao nhận Logix

Thiết kế website - xây dựng website bởi Tất Thành