Tin tức

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 02 (từ ngày 01/02 đến ngày 15/02/2014)
Cập nhập: 19/11/2016
Lượt xem: 1106

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 02 (từ ngày 01/02 đến ngày 15/02/2014)

Thống kê Hải quan  19/02/2014 3:00 PM
Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 02/2014 (từ 01/02 đến 15/02) đạt hơn 8,52 tỷ USD, giảm 17,9% tương ứng giảm gần 1,86 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 1/2014, và tăng 64,7%  tương ứng tăng gần 3,35 tỷ USD so với  15 ngày đầu tháng 2/2013 .


          Như vậy, tính đến hết ngày 15/02/2014 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt  hơn 30,31 tỷ USD, tăng 11% (tương ứng tăng  2,99 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013 thiết kế web. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 2/2014 thâm hụt gần 1,21 tỷ USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15 tháng 2/2014 thặng dư 622 triệu USD.


Về xuất khẩu:


Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 02/2014 đạt gần 3,66 tỷ USD, giảm 38,3% (tương ứng giảm gần 2,27 tỷ USD) so 15 ngày cuối tháng 1/2014. Tính đến hết ngày 15/02/2014 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 15,47 tỷ USD, tăng 7,4% (tương ứng tăng gần 1,06 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.


Trong nửa đầu tháng 02/2014, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh so với kỳ 2 tháng 1 năm 2014 nguyên nhân chủ yếu do giảm kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng: hàng dệt may giảm 700 triệu USD; điện thoại và linh kiện giảm 223 triệu USD; giầy dép các loại giảm 169 triệu USD dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; hàng thủy sản giảm 144 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 140 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm chữa sỏi thận hiệu quả triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 111 triệu USD; dầu thô giảm 110 triệu USD; ...


Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam từ 01/01 đến 15/02/2014 và so sánh với cùng kỳ năm 2013Tên mặt hàng hóa chủ yếu

 
Kim ngạch xuất khẩu từ 01/01 đến 15/02/2014

 
So với cùng kỳ năm 2013

 
Kim ngạch +/-


(Triệu USD)


 
Kim ngạch +/-


(%)


 
TỔNG TRỊ GIÁ

 
15.468

 
1.063

 
7,4

 
Trong đó: Doanh nghiệp FDI

 
9.761

 
1.337

 
15,9

 
Điện thoại các loại và linh kiện

 
2.377

 
433

 
22,3

 
Hàng dệt, may

 
2.244

 
176

 
8,5

 
Giày dép các loại

 
1.110

 
165

 
17,4

 
Phương tiện vận tải và phụ tùng:

 
1.035

 
338

 
48,4

 
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 
996

 
-97

 
-8,8

 
Hàng thủy sản

 
739

 
151

 
25,7

 
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

 
698

 
67

 
10,6

 
Gỗ và sản phẩm gỗ

 
673

 
81

 
13,8

 
Dầu thô

 
650

 
-329

 
-33,6

 
Cà phê

 
391

 
-136

 
-25,8

 
Nguồn: Tổng cục Hải quan


          Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt gần 2,33 tỷ USD, giảm 36% (tương ứng gần 1,31 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 01/2014 và chiếm gần 63,6% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước trong kỳ.


Về nhập khẩu:


Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 02/2014 đạt gần 4,86 tỷ USD, tăng 9,4% ( tương ứng tăng gần 416 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 1. Tính đến hết ngày 15/2/2014 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt gần 14,85 tỷ USD, tăng 15% (tương ứng tăng gần 1,93 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.


Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 02/2014 tăng 416 triệu USD so với nửa cuối tháng 01/2014 chủ yếu ở một số mặt hàng sau: sắt thép các loại tăng 119 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 107 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng găng 79 triệu USD điều trị sỏi thận hiệu quả nhất; vải các loại tăng 60 triệu USD; .... Bên cạnh đó một số nhóm hàng giảm như xăng dầu các loại giảm 263 triệu USD; đậu tương giảm 33 triệu USD; ...


Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam từ 01/01/2014 – 15/02/2014 2014 và so sánh với cùng kỳ năm 2013Tên mặt hàng hóa chủ yếu

 
Kim ngạch nhập khẩu từ 01/01 đến 15/02/2014

 
So với cùng kỳ năm 2013

 
Kim ngạch


+/-


(Triệu USD)


 
Kim ngạch +/-


(%)


 
TỔNG TRỊ GIÁ

 
14.846

 
1932

 
15,0

 
Trong đó: Doanh nghiệp FDI

 
8.500

 
1416

 
20,0

 
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

 
2.418

 
680

 
39,1

 
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 
1.859

 
84

 
4,7

 
Xăng dầu các loại:

 
921

 
170

 
22,7

 
Điện thoại các loại và linh kiện

 
901

 
93

 
11,5

 
Vải các loại

 
893

 
172

 
23,9

 
Sắt thép các loại:

 
686

 
20

 
3,0

 
Chất dẻo nguyên liệu

 
636

 
40

 
6,7

 
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

 
428

 
114

 
36,4

 
Hóa chất

 
346

 
41

 
13,5

 
Kim loại thường khác:

 
340

 
35

 
11,4

 
Nguồn: Tổng cục Hải quan


Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 02/2014 đạt gần 2,90 tỷ USD, tăng 21,8% (tương ứng tăng 520 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 1/2014 và chiếm gần 59,7% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước trong kỳ này.

Các bài viết liên quan
chung kiểm tra (11/02/2014)
fffffff (11/02/2014)
Tuyển gấp nhân viên kinh doanh (11/02/2014)
ffff (11/02/2014)
uihhjkjkljkljkl (11/02/2014)
ffff (11/02/2014)
hhhh (11/02/2014)
hhhh (11/02/2014)
Tuyển nhân viên kinh doanh (11/02/2014)
Tuyển nhân viên kinh doanh (11/02/2014)
Tuyển nhân viên kinh doanh (11/02/2014)
Tuyển nhân viên kinh doanh (11/02/2014)
7 đơn vị Hải quan thu trăm tỷ từ kiểm tra sau thông quan (11/02/2014)
Tiếp tục thí điểm cơ chế chuyển khẩu hàng tiêu dùng về ICD Mỹ Đình (11/02/2014)
Việt Nam dự kiến xuất khẩu 3 triệu tấn gạo sang Philippines (11/02/2014)
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 12/2016 (từ ngày 01/12 đến ngày 15/12/2016) (11/02/2014)
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 12/2016 (từ ngày 01/12 đến ngày 15/12/2016) (11/02/2014)
Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2016 (11/02/2014)
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 11/2016 (từ ngày 01/11 đến ngày 15/11/2016) (11/02/2014)
Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2016 (11/02/2014)
Đến 15-6: Xuất siêu 1,45 tỷ USD (11/02/2014)
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/06/2014 đến ngày 30/06/2014 (11/02/2014)
Từ 01/9/2014, thực hiện quy định mới về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cũ (11/02/2014)
Đến 15-7: Xuất siêu 1,39 tỷ USD (11/02/2014)
XNK gỗ tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm (11/02/2014)
Điểm tin kinh tế, tài chính, thương mại ngày 12/8/2014 (11/02/2014)
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Đức tăng nhẹ (11/02/2014)
Việt Nam đứng đầu thị trường cung cấp tôm cho Hàn Quốc (11/02/2014)
Trung Quốc là nước nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam (11/02/2014)
Quy định về thủ tục thông quan nhập khẩu vào Nam Phi (11/02/2014)
Tự chủ kinh tế: Cạnh tranh bằng giá rẻ là tự sát (11/02/2014)
Hàng hóa thế giới sáng 20/6: Dầu và vàng tăng mạnh (11/02/2014)
Châu Á: Giá gạo Thái lan thấp hấp dẫn khách hàng, Indonesia tìm mua gạo (11/02/2014)
Nhập siêu tháng 6 ước khoảng 200 triệu USD (11/02/2014)
Thúc đẩy xuất khẩu: Đa dạng hóa thị trường (11/02/2014)
Xuất khẩu thuận lợi nhờ điều chỉnh tỷ giá (11/02/2014)
Những nhóm hàng xuất khẩu chính 5 tháng năm 2014 (11/02/2014)
Nhà nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tìm đến Việt Nam (11/02/2014)
Thương mại Việt Nam – Cô-lôm-bi-a tăng nhanh (11/02/2014)
Tăng trưởng kinh tế của Ô-xtơ-rây-li-a sẽ tiếp tục chậm lại trong hai năm tới (11/02/2014)
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2014 (11/02/2014)
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 05 (từ ngày 01/05 đến ngày 15/05/2014 (11/02/2014)
Số liệu mới nhất về xuất nhập khẩu,nhập siêu 5 tháng qua của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu cao hơn, nhập siêu thấp hơn so với ước tính trước đây. (11/02/2014)
5 tháng đầu năm, lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa đạt được sự vượt trội ở 10 góc độ, qua đó đánh giá sơ bộ khả năng xuất khẩu cả năm 2014. (11/02/2014)
Các hiệp định FTA tạo động lực thu hút FDI (11/02/2014)
Việt Nam xuất siêu sang Australia 410 triệu USD (11/02/2014)
11 tòa nhà chọc trời “đỉnh” nhất thế giới 2014 (11/02/2014)
Những CEO xanh (11/02/2014)
Hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc tăng mạnh (11/02/2014)
Doanh nghiệp dệt may nước ngoài ồ ạt đến Việt Nam đón đầu TPP (11/02/2014)
Tỷ giá dự báo ổn định đến hết năm (11/02/2014)
Hà Nội lọt vào tốp 10 điểm đến ưa thích nhất thế giới (11/02/2014)
Hàng hóa Thế giới sáng 11/4: Dầu giảm, vàng và cà phê tăng (11/02/2014)
Đề xuất một số biện pháp nâng sản lượng vận tải hàng hóa (11/02/2014)
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam và châu Mỹ đạt 38 tỷ USD năm 2013 (11/02/2014)
Việt Nam - Châu Phi: Tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại (11/02/2014)
27 thị trường xuất khẩu và 17 thị trường nhập khẩu của Việt Nam đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD trong năm 2013 (11/02/2014)
10.869 doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm (11/02/2014)
Năm 2014: Kỳ vọng vào chu kỳ tăng trưởng mới (11/02/2014)
Thiếu container rỗng tại các cảng biển : Nhiều cảng bằng thừa... (11/02/2014)
Tổng quan xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam theo châu lục, theo khu vực thị trường và theo thị trường năm 2013 (11/02/2014)
Xuất khẩu năm 2014: Nhiều tín hiệu khả quan (11/02/2014)
Công nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (11/02/2014)
Vấn nạn “rút ruột” container: Mất hàng mất luôn uy tín (11/02/2014)
Thủ tục nhập khẩu và bán đồ uống có cồn tại Nhật Bản (11/02/2014)
Các luật pháp liên quan khi nhập khẩu và bán hàng tại Nhật Bản (11/02/2014)
Một số lưu ý khi xuất khẩu thực phẩm sang thị trường EU - Phần 1 (11/02/2014)
Một số lưu ý khi xuất khẩu thực phẩm sang thị trường EU - Phần 2 (11/02/2014)
Một số lưu ý khi xuất khẩu thực phẩm sang thị trường EU - Phần 3 (11/02/2014)
Một vài nét về xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản năm 2013, cập nhật năm 2014 (11/02/2014)
Số liệu mới nhất về xuất nhập khẩu (11/02/2014)
Đánh thuế tiêu thụ mặt hàng thuốc lá cần cân nhắc (11/02/2014)
Vận tải hàng hóa bằng hàng không đang phát triển (11/02/2014)
Xăng tăng giá nhưng van chuyen hang hoa không điều chỉnh giá (11/02/2014)
9 bước bảo vệ bạn khỏi gian lận trong thanh toán ngoại thương (11/02/2014)
GSP tạo đà cho xuất khẩu vào EU (11/02/2014)
Thủ tục nhập khẩu hàng thực phẩm vào Nhật Bản (11/02/2014)
Vận chuyển hàng hóa bằng tàu hỏa (11/02/2014)
Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển (11/02/2014)
Vận chuyển ô tô, xe máy bằng tàu hỏa (11/02/2014)
Doanh nghiệp vận tải sẽ được tạo điều kiện (11/02/2014)
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 10/2016 (11/02/2014)
Nhiều điểm mới trong quy định miễn thuế theo định mức (11/02/2014)
Bộ Tài chính bãi bỏ nhiều thủ tục hải quan đã hết hiệu lực (11/02/2014)
T​ình hình trao đổi thương mại hàng hóa Việt Nam và các quốc gia G20 7 tháng từ đầu năm 2016 (11/02/2014)
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hàng hóa từ Lào (11/02/2014)
THỦ TỤC XIN NỢ CO VÀ HOÀN THUẾ (11/02/2014)
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8/2016 (từ ngày 01/8 đến ngày 15/8/2016) (11/02/2014)
QUY TRÌNH ĐÒI AIRLINE BỒI THƯỜNG TRONG TRƯỜNG HỢP HÀNG MẤT (11/02/2014)
THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CŨ - ĐÃ QUA SỬ DỤNG - QUY ĐỊNH MỚI ÁP DỤNG KỂ TỪ NGÀY 01/07/2016. (11/02/2014)
Nguyên liệu dược nhập khẩu phải khai báo hóa chất (11/02/2014)
VGM Là Gì? VGM – Verified Gross Mass (11/02/2014)
BẢY THÁNG, XUẤT SIÊU 1,8 TỶ USD (11/02/2014)
XUẤT KHẨU LƯỢNG LỚN XOÀI SANG ÚC (11/02/2014)
XUẤT KHẨU RAU QUẢ CÒN NHIỀU CƠ HỘI (11/02/2014)
KIM NGẠCH HÀNG HÓA XUẤT KHẨU 7 THÁNG ƯỚC TÍNH ĐẠT 96,83 TỶ USD (11/02/2014)
VIỆT NAM XUẤT KHẨU ĐIỆN THOẠI KHẮP THẾ GIỚI, THU HÀNG TỶ USD (11/02/2014)
Gỡ vướng cho doanh nghiệp xuất khẩu quả vải bằng đường hàng không (11/02/2014)
Mùa vải 2016, sẵn sàng chờ xuất khẩu (11/02/2014)
Thông quan hàng hóa nằm trong danh mục phải dán nhãn năng lượng (11/02/2014)

Hỗ trợ trực tuyến 24/7

Hotline 1: 0986 507 879

Hotline 2: 0986 507 879

  • Mr. Jackie: jackie@logixvn.com
  • Mr. John: hocpt@logixvn.com
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần giao nhận Logix

Thiết kế website - xây dựng website bởi Tất Thành