Tin tức

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 03 (từ ngày 01/03 đến ngày 15/03/2016)
Cập nhập: 13/04/2016
Lượt xem: 806
Thống kê Hải quan  
Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 03/2016 (từ 01/03 đến 15/03) đạt 13,86 tỷ USD tăng 4,6% (tương ứng tăng 606 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 2/2016.
Như vậy, tính đến hết ngày 15/03/2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 60,54 tỷ USD, tăng nhẹ 0,8% (tương ứng tăng 464 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 3/2016 thặng dư 264 triệu USD, tính chung cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 3/2016 thặng dư 932 triệu USD.
Về xuất khẩu:
Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 03/2016 đạt 7,06 tỷ USD, tăng 7%  (tương ứng tăng 462 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 2/2016. Tính đến hết ngày 15/03/2016 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  gần 30,74 tỷ USD, tăng 5,7% (tương ứng tăng 1,65 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.
Trong nửa đầu tháng 03/2016, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng so với kỳ 2 tháng 2 năm 2016 chủ yếu do tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu của một số mặt hàng: hàng dệt may tăng  206 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 74 triệu USD; đá quý; kim loại quý và sản phẩm tăng 35 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 38 triệu USD; sắt thép các loại giảm 31 triệu USD; xơ, sợi dệt các loại giảm 21 triệu USD…
Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam từ 01/01 đến 15/03/2016 và so sánh với cùng kỳ năm 2015
Tên mặt hàng hóa chủ yếu Kim ngạch xuất khẩu từ 01/01 đến 15/03/2016
(Triệu USD)
So với cùng kỳ năm 2015
Kim ngạch +/-
(Triệu USD)
Kim ngạch +/-
(%)
TỔNG TRỊ GIÁ          30.735            1.646 5,7
Trong đó: Doanh nghiệp FDI         21.625            1.859 9,4
Điện thoại các loại và linh kiện              6.427               982 18,0
Hàng dệt, may              4.149               246 6,3
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện              3.008               117 4,1
Giày dép các loại              2.287               186 8,8
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác              1.650               233 16,4
Gỗ và sản phẩm gỗ              1.217                 22 1,8
Phương tiện vận tải và phụ tùng              1.149                 50 4,6
Hàng thủy sản              1.118                 76 7,3
Cà phê                 658                 35 5,6
Túi xách, ví,vali, mũ và ô dù                 585                 53 10,0
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 5,04 tỷ USD, tăng 3,4% (tương ứng tăng 165 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 02/2016 và chiếm 71,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước trong kỳ. Như vậy, tính đến hết ngày 15/3/2016 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 21,63 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2015
Về nhập khẩu:
Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 03/2016 đạt gần 6,8 tỷ USD, tăng 2,2% ( tương ứng tăng 145 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 2. Tính đến hết ngày 15/3/2016 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 29,8 tỷ USD, giảm 3,8% (tương ứng giảm 1,18 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.
Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 03/2016 tăng so với nửa cuối tháng 02/2016 chủ yếu ở một số mặt hàng sau: thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 57 triệu USD; máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 52 triệu USD; săt thép các loại tăng 36 triệu USD; kim loại thường khác tăng 24 triệu USD… Bên cạnh đó, một số hàng có kim ngạch giảm là dược phẩm (37 triệu USD), Lúa mì (28 triệu USD), sữa và sản phẩm sữa (26 triệu USD),…
Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam từ 01/01/2016 – 15/03/2016 và so sánh với cùng kỳ năm 2015
Tên mặt hàng hóa chủ yếu Kim ngạch nhập khẩu từ 01/01 đến 15/03/2016 So với cùng kỳ năm 2015
Kim ngạch
+/-
(Triệu USD)
Kim ngạch 
+/-
(%)
TỔNG TRỊ GIÁ          29.803 -1.182 -3,8
Trong đó: Doanh nghiệp FDI         17.935 -799 -4,3
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện              5.037 567 12,7
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác              4.755 -808 -14,5
Điện thoại các loại và linh kiện              1.927 -153 -7,4
Vải các loại              1.665 35 2,1
Sắt thép các loại              1.374 -27 -1,9
Chất dẻo nguyên liệu              1.017 -31 -3,0
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày                 860 28 3,4
Kim loại thường khác                 852 187 28,2
Sản phẩm từ chất dẻo                 786 99 14,5
Xăng dầu các loại                 694 -367 -34,6
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 03/2016 đạt 4,14 tỷ USD, tăng 2,6% (tương ứng tăng 107 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 2/2016 và chiếm 60,9% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước trong kỳ này. Như vậy, tính đến hết ngày 15/3/2016 kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt gần 17,94 tỷ USD, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Các bài viết liên quan
chung kiểm tra (11/02/2014)
fffffff (11/02/2014)
Tuyển gấp nhân viên kinh doanh (11/02/2014)
ffff (11/02/2014)
uihhjkjkljkljkl (11/02/2014)
ffff (11/02/2014)
hhhh (11/02/2014)
hhhh (11/02/2014)
Tuyển nhân viên kinh doanh (11/02/2014)
Tuyển nhân viên kinh doanh (11/02/2014)
Tuyển nhân viên kinh doanh (11/02/2014)
Tuyển nhân viên kinh doanh (11/02/2014)
7 đơn vị Hải quan thu trăm tỷ từ kiểm tra sau thông quan (11/02/2014)
Tiếp tục thí điểm cơ chế chuyển khẩu hàng tiêu dùng về ICD Mỹ Đình (11/02/2014)
Việt Nam dự kiến xuất khẩu 3 triệu tấn gạo sang Philippines (11/02/2014)
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 12/2016 (từ ngày 01/12 đến ngày 15/12/2016) (11/02/2014)
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 12/2016 (từ ngày 01/12 đến ngày 15/12/2016) (11/02/2014)
Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2016 (11/02/2014)
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 11/2016 (từ ngày 01/11 đến ngày 15/11/2016) (11/02/2014)
Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2016 (11/02/2014)
Đến 15-6: Xuất siêu 1,45 tỷ USD (11/02/2014)
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/06/2014 đến ngày 30/06/2014 (11/02/2014)
Từ 01/9/2014, thực hiện quy định mới về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cũ (11/02/2014)
Đến 15-7: Xuất siêu 1,39 tỷ USD (11/02/2014)
XNK gỗ tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm (11/02/2014)
Điểm tin kinh tế, tài chính, thương mại ngày 12/8/2014 (11/02/2014)
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Đức tăng nhẹ (11/02/2014)
Việt Nam đứng đầu thị trường cung cấp tôm cho Hàn Quốc (11/02/2014)
Trung Quốc là nước nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam (11/02/2014)
Quy định về thủ tục thông quan nhập khẩu vào Nam Phi (11/02/2014)
Tự chủ kinh tế: Cạnh tranh bằng giá rẻ là tự sát (11/02/2014)
Hàng hóa thế giới sáng 20/6: Dầu và vàng tăng mạnh (11/02/2014)
Châu Á: Giá gạo Thái lan thấp hấp dẫn khách hàng, Indonesia tìm mua gạo (11/02/2014)
Nhập siêu tháng 6 ước khoảng 200 triệu USD (11/02/2014)
Thúc đẩy xuất khẩu: Đa dạng hóa thị trường (11/02/2014)
Xuất khẩu thuận lợi nhờ điều chỉnh tỷ giá (11/02/2014)
Những nhóm hàng xuất khẩu chính 5 tháng năm 2014 (11/02/2014)
Nhà nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tìm đến Việt Nam (11/02/2014)
Thương mại Việt Nam – Cô-lôm-bi-a tăng nhanh (11/02/2014)
Tăng trưởng kinh tế của Ô-xtơ-rây-li-a sẽ tiếp tục chậm lại trong hai năm tới (11/02/2014)
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2014 (11/02/2014)
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 05 (từ ngày 01/05 đến ngày 15/05/2014 (11/02/2014)
Số liệu mới nhất về xuất nhập khẩu,nhập siêu 5 tháng qua của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu cao hơn, nhập siêu thấp hơn so với ước tính trước đây. (11/02/2014)
5 tháng đầu năm, lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa đạt được sự vượt trội ở 10 góc độ, qua đó đánh giá sơ bộ khả năng xuất khẩu cả năm 2014. (11/02/2014)
Các hiệp định FTA tạo động lực thu hút FDI (11/02/2014)
Việt Nam xuất siêu sang Australia 410 triệu USD (11/02/2014)
11 tòa nhà chọc trời “đỉnh” nhất thế giới 2014 (11/02/2014)
Những CEO xanh (11/02/2014)
Hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc tăng mạnh (11/02/2014)
Doanh nghiệp dệt may nước ngoài ồ ạt đến Việt Nam đón đầu TPP (11/02/2014)
Tỷ giá dự báo ổn định đến hết năm (11/02/2014)
Hà Nội lọt vào tốp 10 điểm đến ưa thích nhất thế giới (11/02/2014)
Hàng hóa Thế giới sáng 11/4: Dầu giảm, vàng và cà phê tăng (11/02/2014)
Đề xuất một số biện pháp nâng sản lượng vận tải hàng hóa (11/02/2014)
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam và châu Mỹ đạt 38 tỷ USD năm 2013 (11/02/2014)
Việt Nam - Châu Phi: Tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại (11/02/2014)
27 thị trường xuất khẩu và 17 thị trường nhập khẩu của Việt Nam đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD trong năm 2013 (11/02/2014)
10.869 doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm (11/02/2014)
Năm 2014: Kỳ vọng vào chu kỳ tăng trưởng mới (11/02/2014)
Thiếu container rỗng tại các cảng biển : Nhiều cảng bằng thừa... (11/02/2014)
Tổng quan xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam theo châu lục, theo khu vực thị trường và theo thị trường năm 2013 (11/02/2014)
Xuất khẩu năm 2014: Nhiều tín hiệu khả quan (11/02/2014)
Công nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (11/02/2014)
Vấn nạn “rút ruột” container: Mất hàng mất luôn uy tín (11/02/2014)
Thủ tục nhập khẩu và bán đồ uống có cồn tại Nhật Bản (11/02/2014)
Các luật pháp liên quan khi nhập khẩu và bán hàng tại Nhật Bản (11/02/2014)
Một số lưu ý khi xuất khẩu thực phẩm sang thị trường EU - Phần 1 (11/02/2014)
Một số lưu ý khi xuất khẩu thực phẩm sang thị trường EU - Phần 2 (11/02/2014)
Một số lưu ý khi xuất khẩu thực phẩm sang thị trường EU - Phần 3 (11/02/2014)
Một vài nét về xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản năm 2013, cập nhật năm 2014 (11/02/2014)
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 02 (từ ngày 01/02 đến ngày 15/02/2014) (11/02/2014)
Số liệu mới nhất về xuất nhập khẩu (11/02/2014)
Đánh thuế tiêu thụ mặt hàng thuốc lá cần cân nhắc (11/02/2014)
Vận tải hàng hóa bằng hàng không đang phát triển (11/02/2014)
Xăng tăng giá nhưng van chuyen hang hoa không điều chỉnh giá (11/02/2014)
9 bước bảo vệ bạn khỏi gian lận trong thanh toán ngoại thương (11/02/2014)
GSP tạo đà cho xuất khẩu vào EU (11/02/2014)
Thủ tục nhập khẩu hàng thực phẩm vào Nhật Bản (11/02/2014)
Vận chuyển hàng hóa bằng tàu hỏa (11/02/2014)
Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển (11/02/2014)
Vận chuyển ô tô, xe máy bằng tàu hỏa (11/02/2014)
Doanh nghiệp vận tải sẽ được tạo điều kiện (11/02/2014)
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 10/2016 (11/02/2014)
Nhiều điểm mới trong quy định miễn thuế theo định mức (11/02/2014)
Bộ Tài chính bãi bỏ nhiều thủ tục hải quan đã hết hiệu lực (11/02/2014)
T​ình hình trao đổi thương mại hàng hóa Việt Nam và các quốc gia G20 7 tháng từ đầu năm 2016 (11/02/2014)
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hàng hóa từ Lào (11/02/2014)
THỦ TỤC XIN NỢ CO VÀ HOÀN THUẾ (11/02/2014)
Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8/2016 (từ ngày 01/8 đến ngày 15/8/2016) (11/02/2014)
QUY TRÌNH ĐÒI AIRLINE BỒI THƯỜNG TRONG TRƯỜNG HỢP HÀNG MẤT (11/02/2014)
THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CŨ - ĐÃ QUA SỬ DỤNG - QUY ĐỊNH MỚI ÁP DỤNG KỂ TỪ NGÀY 01/07/2016. (11/02/2014)
Nguyên liệu dược nhập khẩu phải khai báo hóa chất (11/02/2014)
VGM Là Gì? VGM – Verified Gross Mass (11/02/2014)
BẢY THÁNG, XUẤT SIÊU 1,8 TỶ USD (11/02/2014)
XUẤT KHẨU LƯỢNG LỚN XOÀI SANG ÚC (11/02/2014)
XUẤT KHẨU RAU QUẢ CÒN NHIỀU CƠ HỘI (11/02/2014)
KIM NGẠCH HÀNG HÓA XUẤT KHẨU 7 THÁNG ƯỚC TÍNH ĐẠT 96,83 TỶ USD (11/02/2014)
VIỆT NAM XUẤT KHẨU ĐIỆN THOẠI KHẮP THẾ GIỚI, THU HÀNG TỶ USD (11/02/2014)
Gỡ vướng cho doanh nghiệp xuất khẩu quả vải bằng đường hàng không (11/02/2014)
Mùa vải 2016, sẵn sàng chờ xuất khẩu (11/02/2014)

Hỗ trợ trực tuyến 24/7

Hotline 1: 0986 507 879

Hotline 2: 0986 507 879

  • Mr. Jackie: jackie@logixvn.com
  • Mr. John: hocpt@logixvn.com
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần giao nhận Logix

Thiết kế website - xây dựng website bởi Tất Thành