icon icon icon
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN LOGIX

HOTLINE

0974 695 025
English Vietnamese
Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Khai báo hải quan

Khai báo hải quan

Thủ tục tự công bố sản phẩm

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có quyền tự cô...Đọc tiếp >

THỦ TỤC NK KIT TEST COVID-19

THỦ TỤC NHẬP KHẨU BỘ KIT XÉT NGHIỆM COVID-19  &...Đọc tiếp >

Khai báo hải quan

Các dịch vụ liên quan đến thủ tục Hải quan mà Logix ...Đọc tiếp >

Thủ tục nhập khẩu quạt điện nhanh chóng, chính xác

Hiện nay, nhu cầu nhập khẩu quạt điện từ một số nước về V...Đọc tiếp >