icon icon icon
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN LOGIX

HOTLINE

0974 695 025
English Vietnamese
Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Dịch vụ đại lý hải quan uy tín, chuyên nghiệp

Người đăng: Phí Trung Học - 29/06/2021

1. Đại lý hải quan là gì?
1.1. Khái niệm Đại lý hải quan
Đại lý hải quan là những công ty chuyên làm dịch vụ hải quan theo hợp đồng đại lý. Khi đó họ sẽ đứng tên đại lý trên tờ khai hải quan, ký tên và đóng dấu của mình vào mục người khai hải quan (nếu sử dụng phần mềm ECUS4), hoặc dùng chữ ký số của mình để truyền tờ khai (nếu sử dụng ECUS5 – VNACCS).

Đại lý hoạt động dựa trên hợp đồng ủy quyền với chủ hàng xuất nhập khẩu, và phải chịu trách nhiệm trong phạm vi được ủy quyền.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: